QA Automation

ความรับผิดชอบ 

 • เตรียม test plan, test scenario and test cases for the functional testing ล่วงหน้าเพื่อส่งให้ dev team 
 • เตรียมข้อมูล test data สำหรับ mock API เพื่อให้ครอบคลุมทุก test scenario
 • ทดสอบระบบ System Integration Testing and User Acceptance Testing.
 • แจ้งผลการเทสและประสานงานกับ dev เพื่อแจ้ง step reproduce และตรวจสอบเมื่อมีการแก้ไข
 • จัดทำ automate test script >> ถ้าเคยทำมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Business and System Analyse (BSA)

เปิดรับสมัครงาน Business and System Analyse เน้นการสื่อสารและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงทำความเข้าใจระบบงานส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คุยกับอินเดียนกายได้ จะยิ่งพิจารณาเป็นพิเศษ 

ความรับผิดชอบ 

 • รวบรวมความต้องการของลูกค้า พร้อมวิเคราะห์และนำเสนอ solution ที่เหมาะสม 
 • ประสานงานกับทีม developer ทั้งภายในและ 3rd party vendor ของระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุด
 • สรุป Requirement ให้ทีม dev และจัดทำเอกสารสรุปเป็นภาษาอังกฤษ
 • ตรวจสอบโปรแกรมที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วว่าถูกพัฒนาออกมาถูกต้องตาม Requirement  ที่ได้นำเสนอลูกค้า
 • พร้อมให้ช่วยเหลือในกรณีลูกค้าเจอปัญหาไม่สามารถใช้งานระบบได้ ต้องสามารถวิเคราะห์และแจ้งสาเหตุเบื้องต้นได้

Software Engineer, Frontend

เปิดรับสมัครงาน Software Engineer, Frontend (Junior/ Senior)  ทำหน้าที่พัฒนาเว็บไซด์และ mobile app  โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม UX/UI Designer, Backend และ Product Manager เพื่อออกแบบให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะอุปกรณ์ใดก็ตาม

คุณสมบัติ

 • สามารถเขียน JavaScript (ES6), HTML5, CSS3 ได้อย่างชำนาญ
 • มีความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
 • มี Growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น และกล้ายอมรับข้อผิดพลาด
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application บน React อย่างน้อย 2 ปี และสามารถออกแบบระบบและทำงานกับ code base ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปรับปรุงเว็บหรือapp ให้มี Performance ดีขึ้น มีขนาดเล็กลง ปรับปรุง Code ให้ทำงานได้ง่าย ปรับปรุงการทำงานของทีมให้มี productivity ดีขึ้น

เลือกเวลาทำงานได้ ทำงานใกล้ชิดกับพี่ๆ ได้ความรู้เพียบแน่นอน ออฟฟิตอยู่ใกล้ BTS สะพานควาย ส่ง resume มาได้ที่ team@sitron.tech หรือติดต่อ พี่อ้วน 099278630 

ครับ

Software Engineer, Full Stack ( Senior)

เปิดรับสมัครงาน Software Engineer, Full Stack (Junior/ Senior)  สำหรับผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนา software อย่างน้อย 2-3 ปี ภาษาใดก็ได้ แค่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม มีโลจิกดี ทำงานเป็นทีม และสามารถประยุกต์ได้หลายภาษา

ความรับผิดชอบ 

 • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี
 • ปรับปรุงระบบให้มี Performance ดีขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น ปรับปรุง Code ให้ทำงานได้ง่าย และปรับปรุงการทำงานของทีมให้มี productivity ดีขึ้น
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อหา solutionในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ดี
 • มีความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาส่วนของ Frontend เช่น JavaScript, HTML and CSS.
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ Unit Testing แบบ TDD ร่วมถึงสามารถเขียน Integration Tests และ E2E Tests ได้

เลือกเวลาทำงานได้ ทำงานใกล้ชิดกับพี่ๆ ได้ความรู้เพียบแน่นอน ออฟฟิตอยู่ใกล้ BTS สะพานควาย ส่ง resume มาได้ที่ team@sitron.tech หรือติดต่อ พี่อ้วน 099278630 ครับ

Software Engineer, Full Stack (Junior)

เปิดรับสมัครงาน Jr. Full Stack Developer  ค่า สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนงานตอนรับปีใหม่ เปลี่ยนสายงาน มีความสนใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ไม่ต้องมีประสบการณ์ แค่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม มีโลจิกดี ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี  น้องๆนักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงานก็ยินดีต้อนรับนะคะ  

คุณสมบัติ 

 • มีความสนใจในการทำ React, React native, Node.js / CSS/ HTML
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่ๆหลากหลาย
 • พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และกล้าแสดงความคิดเห็น
 • รับผิดชอบงานเป็นทีม ไม่เกี่ยงงาน
 • มีพื้นฐานเขียนโปรแกรม , วิเคราะห์ระบบ หรือ ทดสอบระบบ มาบ้าง

เลือกเวลาทำงานได้ ทำงานใกล้ชิดกับพี่ๆ ได้ความรู้เพียบแน่นอน ออฟฟิตอยู่ใกล้ BTS สะพานควาย ส่ง resume  มาได้ที่ team@sitron.tech หรือติดต่อ พี่อ้วน 099278630 ครับ