Software Engineer, Frontend

เปิดรับสมัครงาน Software Engineer, Frontend (Junior/ Senior)  ทำหน้าที่พัฒนาเว็บไซด์และ mobile app  โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม UX/UI Designer, Backend และ Product Manager เพื่อออกแบบให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะอุปกรณ์ใดก็ตาม

คุณสมบัติ

  • สามารถเขียน JavaScript (ES6), HTML5, CSS3 ได้อย่างชำนาญ
  • มีความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น และกล้ายอมรับข้อผิดพลาด
  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application บน React อย่างน้อย 2 ปี และสามารถออกแบบระบบและทำงานกับ code base ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปรับปรุงเว็บหรือapp ให้มี Performance ดีขึ้น มีขนาดเล็กลง ปรับปรุง Code ให้ทำงานได้ง่าย ปรับปรุงการทำงานของทีมให้มี productivity ดีขึ้น

เลือกเวลาทำงานได้ ทำงานใกล้ชิดกับพี่ๆ ได้ความรู้เพียบแน่นอน ออฟฟิตอยู่ใกล้ BTS สะพานควาย ส่ง resume มาได้ที่ team@sitron.tech หรือติดต่อ พี่อ้วน 099278630 

ครับ