Software Engineer, Full Stack ( Senior)

เปิดรับสมัครงาน Software Engineer, Full Stack (Junior/ Senior)  สำหรับผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนา software อย่างน้อย 2-3 ปี ภาษาใดก็ได้ แค่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม มีโลจิกดี ทำงานเป็นทีม และสามารถประยุกต์ได้หลายภาษา

ความรับผิดชอบ 

  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี
  • ปรับปรุงระบบให้มี Performance ดีขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น ปรับปรุง Code ให้ทำงานได้ง่าย และปรับปรุงการทำงานของทีมให้มี productivity ดีขึ้น
  • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อหา solutionในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ดี
  • มีความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาส่วนของ Frontend เช่น JavaScript, HTML and CSS.
  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ Unit Testing แบบ TDD ร่วมถึงสามารถเขียน Integration Tests และ E2E Tests ได้

เลือกเวลาทำงานได้ ทำงานใกล้ชิดกับพี่ๆ ได้ความรู้เพียบแน่นอน ออฟฟิตอยู่ใกล้ BTS สะพานควาย ส่ง resume มาได้ที่ team@sitron.tech หรือติดต่อ พี่อ้วน 099278630 ครับ